FPGA : INTRODUCTION TO SYSTEM CONSOLE

  ท่านเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมครับ ? เมื่อ FPGA บอร์ด ของเราผลิตออกมาเสร็จ หลังส่งบอร์ดให้นักพัฒนาเฟิร์มแวร์แล้ว โดนตอบกลับมาว่า ” บอร์ดมีปัญหาหรือเปล่า? อ่านเขียนข้อมูลบน RAM ไม่ได้เลย ทั้ง LED, Switch ก็ใช้ไม่ได้ บัคฮาร์ดแวร์หรือเปล่า ? “ วันนี้เราจะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปครับ เพื่อไม่ให้ใครมาว่าเราว่า บัคเกิดจากการออกแบบฮาร์ดแวร์ โดยเราสามารถใช้ความสามารถพิเศษของ FPGA มาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ครับ โดยที่ไม่ต้องรอเฟิร์มแวร์ สามารถทำได้ทันที และง่ายสุดๆ ด้วย System Console   System Console คือ เครื่องมือที่ใช้ debug IP ที่ถูกสร้างโดย Qsys โดยใช้ JTAG เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่าง System Console ⇔ FPGA ซึ่งความสามารถของ System Console จะสามารถ Access register ของ … Read More