FPGA : Avalon bus simulation

    หลายท่านคงเคยประสบปัญหาที่ว่า เคยสร้างสร้าง Slave IP ของตัวเองซึ่งต่อกับ Avalon bus แล้วต้องการ simulate IP ที่เขียนมาเพื่อทดสอบฟังค์ชั่นต่างๆ ที่ออกแบบมา ซึ่งโดยปกติแล้วทาง intelFPGA ได้เตรียม IP ไว้สำหรับ verify โดยเฉพาะ เรียกว่า BFM (Bus Function Models) แต่ BFM นั้นค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนทำให้ยากต่อการนำมาใช้งาน บทความนี้จะนำเสนอวิธีการ verify IP ที่เราเขียนขึ้นมาโดยใช้วิธีอื่นๆนอกจากการใช้ BFM IP ของ intelFPGA Note :  1. ตัวอย่างนี้เพื่อเป็นการแนะนำวิธีการ simulate ดังนั้นจึงขอยกตัวอย่างการ simulate IP ง่ายๆ อย่าง GPIO ซึ่งเราจะใช้ IP ของ intelFPGA ที่ชื่อว่า PIO intelFPGA … Read More