Paperless System

Paperless system คือ ระบบที่ช่วยบันทึกข้อมูลลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ เพื่อช่วยลดปริมาณทรัพยากร และระยะเวลาในการจัดการเอกสารให้น้อยลง แล้วยังช่วยป้องกันการสูญหายของเอกสารอีกด้วย โดยระบบของเรานั้นจะทำงานบน Windows tablet และจัดเก็บไฟล์เอกสารในรูปแบบ Excel บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ เพื่อง่ายต่อการใช้งาน และเราสามารถปรับปรุงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมกับงานของลูกค้า


ฟังก์ชันหลักในการทำงาน

 • สามารถรองรับไฟล์เอกสาร Excel
 • ทำงานบน Windows tablet
 • จัดเก็บเอกสารบน server
 • สามารถตรวจสอบผู้บันทึกข้อมูลได้
 • สามารถรับส่งไฟล์ผ่าน WiFi (FTP)

จุดเด่นของโปรแกรม

 • ประหยัดเวลา
 • ประหยัดทรัพยากร
 • ลดจำนวนคนในการทำงาน
 • ลดการสูญหายของข้อมูล
 • ลดข้อผิดพลาดของข้อมูล
 • ลดเนื้อที่การจัดเก็บเอกสาร
 • ลดการทำงานซับซ้อน