เราให้บริการด้านการออกแบบพัฒนาฮาร์ดแวร์ตั้งแต่แนวคิด การออกแบบวงจร (Circuit) การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) รวมทั้งให้บริหารจัดการผลิตแผงวงจรสำเร็จรูป (PCBA) ให้กับลูกค้าที่ต้องการ ทั้งนี้เรายังมีทีมออกแบบ FPGA logic เพื่อไว้ใช้สำหรับงานฮาร์ดแวร์เฉพาะด้าน ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์มายาวนานมากกว่า 10 ปี เราจึงสามารถให้บริการออกแบบตั้งแต่วงจรระดับเล็กโดยใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) จนถึงการออกแบบวงจรระดับที่สูงขึ้น เช่น Cyclone V SoC (FPGA จาก Intel), AM335x (ARM Cortex MPU จาก TI) เป็นต้น

เรามีผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์มากมาย ตัวอย่างเช่น EtherCAT Master/Slave Board, VME Master/Slave Board, อุปกรณ์วัดพลังงานไฟฟ้า และอุปกรณ์ IoT ต่างๆ ทั้งนี้เรายังมีทีม Embedded System Solution เพื่อให้บริการงานทางด้านซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว (Embedded Software) จึงสามารถให้บริการงานในรูปแบบครบวงจรได้ การให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) นั้นมีข้อดีคือ ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ออกแบบนั้นจะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังสามารถลดเวลาและต้นทุนในกระบวนการผลิต/ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ไปในตัว

Service

 • Circuit Design
 • PCB Design
 • FPGA Design
 • PCB Assembly

Design Tools

 • Altium Designer
 • Intel FPGA : Quartus Prime
 • Xilinx : ISE/Vivado
 • Lattice : Diamond
 • Microsemi : Libero

Familiar Device

MPU

 

 • TI : AM335x(ARM-Cortex-A8)
 • NXP : MPC8308(PowerPC)
 • Renesas : SH77xx(SH4)
 • Others : NIOS2 (soft core processor)

MCU

 

 • TI : MSP430, CC3200
 • STmicro : STM32
 • Espressif : ESP32
 • ETC

FPGA

 

 • Intel FPGA(Altera) : CycloneV, CycloneVSoc, MAX10
 • Xilinx : Spartan6
 • Lattice : XP2, XO2, ECP3
 • Microsemi(Actel) : ProASIC3

Achievement

 • EtherCAT Master/Slave board
 • VME Master/Slave board
 • PCI-Express card
 • Conventional PCI card
 • Industrial control board
 • Data logger board
 • IoT Technology : WIFI, NB-IoT, Lora, 3G
 • Home Automation : IoT sensor/control board
                                      IoT Power Measurement
                                      IoT Light Controller
                                      IoT PLC Controller
 • Wearable : Hearing Aids board
 • Automotive Board : Car tracking system