Warehouse Management System

Warehouse Management System หรือระบบจัดการสินค้าคงคลัง คือโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดเวลาในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ลดความผิดพลาดในการนำสินค้าเข้า/ออกจากคลัง รวมไปถึงการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆภายในโรงงาน เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลของสินค้า เป็นต้น

โดยตัวโปรแกรมจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆได้แก่

  1. โปรแกรมบนเครื่องเทอร์มินัลพกพา (Handy Terminal) ของบริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด มีหน้าที่ในการนำสินค้าเข้า/ออกจากคลังและนำจำนวนสินค้าคงเหลือในคลัง
  2. โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือ ตรวจดูประวัติการทำงานของพนักงาน ปรับยอดสินค้าคงเหลือในคลังและบริหารจัดการข้อมูลภายในโรงงาน

(more…)

Paperless System

Paperless system คือ ระบบที่ช่วยบันทึกข้อมูลลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ เพื่อช่วยลดปริมาณทรัพยากร และระยะเวลาในการจัดการเอกสารให้น้อยลง แล้วยังช่วยป้องกันการสูญหายของเอกสารอีกด้วย โดยระบบของเรานั้นจะทำงานบน Windows tablet และจัดเก็บไฟล์เอกสารในรูปแบบ Excel บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ เพื่อง่ายต่อการใช้งาน และเราสามารถปรับปรุงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมกับงานของลูกค้า

(more…)

POKAYOKE

Pokayoke คือ ระบบป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยคำนี้มาจากภาษาญี่ปุ่น 2 คำ คือ คำว่า  “POKA” (อ่านว่า โพ-ขะ ) แปลว่า การผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือพลั้งเผลอ แล้วคำว่า “YOKE ” (อ่านว่า โย-เกะ) แปลว่าป้องกัน สาเหตุของความเสียหายนั้นอยู่ที่ความผิดพลาดของพนักงาน และความเสียหายนั้นคือ ผลจากไม่เอาใจใส่ความผิดพลาดเหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพ หรือเมื่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกลายเป็นสินค้าแล้ว การค้นหาและการเลือกของเสียออกจากของดี ก็จะใช้เวลามากรวมถึงค่าใช้จ่ายตามมาด้วย หรือการค้นหาของที่ไม่ดีก็ยากและอาจหลุดไปสู่ตลาดหรือลูกค้าได้ง่าย โดยระบบที่ทางบริษัทได้พัฒนาขึ้นประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ

  1. โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องเทอร์มินอลพกพา (Handy Terminal) ของบริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด มีหน้าที่ในการสแกนบาร์โค้ดและเปรียบเทียบข้อมูล รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมฝั่งคอมพิวเตอร์ในการรับส่งข้อมูล ทั้งในรูปแบบการส่งข้อมูลผ่าน WiFi (FTP), ระบบ LAN หรือ USB Port
  2. โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลต่างๆ

(more…)

Label Printing System

Label Printing System คือระบบพิมพ์ฉลาก โดยใช้เครื่องพิมพ์ฉลากกับกระดาษความร้อน ลูกค้าสามารถออกแบบรูปแบบของฉลากได้ตามความต้องการของตัวลูกค้าเอง โดยระบบของทางเรานั้นรองรับข้อมูลที่ต้องการให้แสดงบนฉลากได้ทั้งตัวเลข, ตัวอักษร, QR Code หรือแม้กระทั่งตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น โดยระบบที่ทางบริษัทได้พัฒนาขึ้นประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และ/หรือ เครื่องเทอร์มินอลพกพา (Handy Terminal) ของบริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด  เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้  มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลและติดต่อกับเครื่องพิมพ์ฉลากผ่านทาง Bluetooth
  2. เครื่องพิมพ์ฉลาก รับคำสั่งในการพิมพ์จากส่วนติดต่อผู้ใช้ผ่านทาง Bluetooth ก่อนจะพิมพ์ฉลากข้อมูลที่ต้องการออกมา
     

(more…)

Data Logging System

Data Logging System คือ ระบบที่มีจุดประสงค์เพื่อลดเวลาในการบันทึกข้อมูลระหว่างการทำงาน และยังสามารถสแกนบาร์โค้ดหรือ QR Code เพื่อลดเวลาในการป้อนข้อมูล โดยประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ

  1. โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องเทอร์มินอลพกพา (Handy Terminal) ของบริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด มีหน้าที่ในการสแกนบาร์โค้ดและบันทึกข้อมูล และยังสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมฝั่งคอมพิวเตอร์ในการรับส่งข้อมูล ทั้งในรูปแบบการส่งข้อมูลผ่าน WiFi , ระบบ LAN หรือรูปแบบไฟล์ CSV ผ่าน USB Port
  2. โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงการแปลงไฟล์เป็นไฟล์ Excel ด้วย

จุดเด่นของโปรแกรมนั้นคือ ทางเราสามารถปรับปรุงแก้ไข โปรแกรมให้เหมาะสมกับงานของท่านได้ อาทิเช่น การใช้เทอร์มินอลพกพาบันทึกข้อมูล แล้วส่งข้อมูลไปสู่คอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฟล์ CSV พร้อมทั้งแปลงเป็นไฟล์ Excel ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

(more…)