Warehouse Management System

Warehouse Management System หรือระบบจัดการสินค้าคงคลัง คือโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดเวลาในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ลดความผิดพลาดในการนำสินค้าเข้า/ออกจากคลัง รวมไปถึงการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆภายในโรงงาน เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลของสินค้า เป็นต้น

โดยตัวโปรแกรมจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆได้แก่

  1. โปรแกรมบนเครื่องเทอร์มินัลพกพา (Handy Terminal) ของบริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด มีหน้าที่ในการนำสินค้าเข้า/ออกจากคลังและนำจำนวนสินค้าคงเหลือในคลัง
  2. โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือ ตรวจดูประวัติการทำงานของพนักงาน ปรับยอดสินค้าคงเหลือในคลังและบริหารจัดการข้อมูลภายในโรงงาน

(more…)

Paperless System

Paperless system คือ ระบบที่ช่วยบันทึกข้อมูลลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ เพื่อช่วยลดปริมาณทรัพยากร และระยะเวลาในการจัดการเอกสารให้น้อยลง แล้วยังช่วยป้องกันการสูญหายของเอกสารอีกด้วย โดยระบบของเรานั้นจะทำงานบน Windows tablet และจัดเก็บไฟล์เอกสารในรูปแบบ Excel บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ เพื่อง่ายต่อการใช้งาน และเราสามารถปรับปรุงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมกับงานของลูกค้า

(more…)

POKAYOKE

Pokayoke คือ ระบบป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยคำนี้มาจากภาษาญี่ปุ่น 2 คำ คือ คำว่า  “POKA” (อ่านว่า โพ-ขะ ) แปลว่า การผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือพลั้งเผลอ แล้วคำว่า “YOKE ” (อ่านว่า โย-เกะ) แปลว่าป้องกัน สาเหตุของความเสียหายนั้นอยู่ที่ความผิดพลาดของพนักงาน และความเสียหายนั้นคือ ผลจากไม่เอาใจใส่ความผิดพลาดเหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพ หรือเมื่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกลายเป็นสินค้าแล้ว การค้นหาและการเลือกของเสียออกจากของดี ก็จะใช้เวลามากรวมถึงค่าใช้จ่ายตามมาด้วย หรือการค้นหาของที่ไม่ดีก็ยากและอาจหลุดไปสู่ตลาดหรือลูกค้าได้ง่าย โดยระบบที่ทางบริษัทได้พัฒนาขึ้นประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ

  1. โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องเทอร์มินอลพกพา (Handy Terminal) ของบริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด มีหน้าที่ในการสแกนบาร์โค้ดและเปรียบเทียบข้อมูล รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมฝั่งคอมพิวเตอร์ในการรับส่งข้อมูล ทั้งในรูปแบบการส่งข้อมูลผ่าน WiFi (FTP), ระบบ LAN หรือ USB Port
  2. โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลต่างๆ

(more…)

Label Printing System

Label Printing System คือระบบพิมพ์ฉลาก โดยใช้เครื่องพิมพ์ฉลากกับกระดาษความร้อน ลูกค้าสามารถออกแบบรูปแบบของฉลากได้ตามความต้องการของตัวลูกค้าเอง โดยระบบของทางเรานั้นรองรับข้อมูลที่ต้องการให้แสดงบนฉลากได้ทั้งตัวเลข, ตัวอักษร, QR Code หรือแม้กระทั่งตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น โดยระบบที่ทางบริษัทได้พัฒนาขึ้นประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และ/หรือ เครื่องเทอร์มินอลพกพา (Handy Terminal) ของบริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด  เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้  มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลและติดต่อกับเครื่องพิมพ์ฉลากผ่านทาง Bluetooth
  2. เครื่องพิมพ์ฉลาก รับคำสั่งในการพิมพ์จากส่วนติดต่อผู้ใช้ผ่านทาง Bluetooth ก่อนจะพิมพ์ฉลากข้อมูลที่ต้องการออกมา
     

(more…)

Data Logging System

Data Logging System คือ ระบบที่มีจุดประสงค์เพื่อลดเวลาในการบันทึกข้อมูลระหว่างการทำงาน และยังสามารถสแกนบาร์โค้ดหรือ QR Code เพื่อลดเวลาในการป้อนข้อมูล โดยประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ

  1. โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องเทอร์มินอลพกพา (Handy Terminal) ของบริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด มีหน้าที่ในการสแกนบาร์โค้ดและบันทึกข้อมูล และยังสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมฝั่งคอมพิวเตอร์ในการรับส่งข้อมูล ทั้งในรูปแบบการส่งข้อมูลผ่าน WiFi , ระบบ LAN หรือรูปแบบไฟล์ CSV ผ่าน USB Port
  2. โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงการแปลงไฟล์เป็นไฟล์ Excel ด้วย

จุดเด่นของโปรแกรมนั้นคือ ทางเราสามารถปรับปรุงแก้ไข โปรแกรมให้เหมาะสมกับงานของท่านได้ อาทิเช่น การใช้เทอร์มินอลพกพาบันทึกข้อมูล แล้วส่งข้อมูลไปสู่คอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฟล์ CSV พร้อมทั้งแปลงเป็นไฟล์ Excel ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

(more…)

DR 100 (โครงการบ้าน 100 หลัง)

dr100

DR 100 (โครงการบ้าน 100 หลัง)

โดย ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

(more…)

cubems

CUBEMS

Chulalongkorn University’s Building Energy Management System

This application gathers energy and environment information from original electricity system in the buildings to provide energy usage summary in many aspect such as daily energy usage in a month graph for visualizing whole system usage, and control electronics device in the application. Moreover, this application has a quota system, when energy usage exceed quota limit, application will notify users immediately to be realized to conserve energy usage.

(more…)